Espai Jove

Els Espais Joves és  un servei diürn obert a tota la ciutat de Girona, però tenint en compte l’especificitat de l’entorn on està ubicat. La missió dels Espais Joves és la de fomentar una actitud activa, responsable i constructiva als joves majors de 16 anys de la ciutat, sobre la seva pròpia trajectòria vital (laboral, formativa, social...) Provocar mobilització i responsabilització.

Així doncs, els Espais Joves pretenen esdevenir un espai de referència per la població de 16 a 29 anys que responguin a diferents necessitats (d’orientació, relació, promoció, formació...) d’aquest col·lectiu, i a la vegada ser un espai prou flexibles i adaptables a les necessitats i demandes canviants dels joves segons el context social i laboral de cada moment. Durant el període estiuenc, es realitza una programació especial de caire més lúdic.

A la ciutat de Girona hi ha 4 espais joves ubicats en diferents barris de la ciutat i, concretament la nostra entitat dinamitzem un d’aquests espais: l’Espai Jove Güell ubicat al carrer riu Güell, 174.

Localització Google Maps

espai jove

treball en xarxa

fotogaleria CAT

Contacte

SALESIANS SANT JORDI - PES GIRONA
Ptge. Puignelós, 10, 17006 Girona
Tlf. 97 224 63 30
pes.girona@salesians.cat

Patrocinadors