Qui som?

Salesians Sant Jordi PES Girona és una entitat sense ànim de lucre, que dinamitza Serveis d’Educació Social i Serveis d’Educació en el Lleure destinats a infants, adolescents, joves i famílies dels barris de Sta. Eugènia de Ter i Can Gibert del Pla que va iniciar la seva presència al 1981 i que respon als orígens carismàtics de la Congregació Salesiana i al sistema preventiu de D. Bosco.

Per a portar endavant aquesta missió es creen diferents delegacions que responen al treball en xarxa i de caràcter comunitari que es té a cada territori on són presents els salesians en l’àmbit de l’educació social. Cadascuna d’aquestes delegacions rep el nom de Plataforma d’Educació Social: PES.

Així doncs la finalitat de Salesians PES Girona és l’educació integral i preventiva, l’acollida a la diversitat i el treball en xarxa fent una opció clara de barri i de treball amb els col·lectius que estan en situació de risc d’exclusió social.

Destacar que en el territori on estem ubicats la població és de 16.413 habitants que representen un 16,79% de la població total de la ciutat de Girona.

I pel que fa a l’origen d’aquesta, 10.471 són autòctons. La resta, 5963 habitants, són de nacionalitat estrangera, i representen un 36,28% del total de població d’aquests dos barris, provinents de més de 70 països diferents.

Actualment la PES de Girona atén un total de 600 destinataris entre infants, adolescents, joves i famílies.

Els serveis que promou:

  • 2 Centres Oberts per a infants:    

Centre Obert Can Gibert

Centre Obert Santa Eugènia (amb conveni amb l’Ajuntament de Girona)

  • 2 Centres Oberts per a adolescents:       

Centre Obert Casalot

Centre Obert Güell (amb conveni amb l’Ajuntament de Girona)

  • Espai jove Güell  (amb conveni amb l’Ajuntament de Girona)
  • Projecte de Treball amb Famílies
  • Setmana de la Infància i la Joventut
  • Activitats d’estiu

Aquest treball el desenvolupem conjuntament professionals i voluntaris, ja que es vol donar una resposta professional, però alhora compromesa en els barris on som presents i amb la nostra societat.

A més a més d’aquests serveis i activitats que es desenvolupen a les delegacions, Salesians Sant Jordi disposa d’un cos gerencial central el qual s’ocupa de les tasques administratives i organitzatives de l’entitat, és el que anomenem la Secretaria Tècnica de les Plataformes d’Educació Social de Salesians de Catalunya.


qui som

treball en xarxa

fotogaleria CAT

Contacte

SALESIANS SANT JORDI - PES GIRONA
Ptge. Puignelós, 10, 17006 Girona
Tlf. 97 224 63 30
pes.girona@salesians.cat

Patrocinadors