Treball en xarxa

Creiem necessari promoure la col·laboració amb totes les administracions, especialment l’Ajuntament i els serveis dependents de la Generalitat, i amb totes les institucions privades o d’iniciativa social per tal de treballar en unes polítiques de cohesió i integració social, amb el convenciment que només des de la globalitat serà possible aconseguir l’assoliment dels objectius.

L’educació social entesa en sentit ampli és un element clau per a la construcció d’una xarxa local d’educació i transformació social.

Des de Salesians Sant Jordi PES Girona apostem per establir uns mecanismes eficaços de coordinació que ens permetin acordar estratègies comunes per tal d’oferir uns serveis educatius de qualitat.

Entitat de barri

A continuació enumerem aquestes relacions de coordinació:

RELACIONS COMUNITÀRIES:

-Pla comunitari de Santa Eugènia i Can Gibert del Pla

-Mancomunitat de Sta. Eugènia

-Associacions : AAVV de Sta. Eugènia i  Can Gibert i AMPA’s de les escoles del sector

-Serveis: Centres Cívics, Biblioteca Salvador Allende i EMPSA

-Entitats esportives: Ceset, Piscina Municipal de Can Gibert del Pla

-Escola de Música “Claudefaula”

-Associació Casal Infantil Sta. Eugènia.

RELACIONS AMB ALTRES SECTORS DE LA OBRA SALESIANA

-Parròquia Sta. Eugènia de Ter

-Càritas Parroquial

-MIJAC

-Coordinadora estatal Plataformas Sociales Salesianas

           

RELACIONS AMB ALTRES ENTITATS D’EDUCACIÓ SOCIAL I EDUCACIÓ EN EL LLEURE

-Coordinació Centres Oberts municipals de Girona

-Consell de Cohesió Social i Serveis Socials (CCSS).

-Coordinació amb el Programa de Vacances de la ciutat de Girona

-ECAS Girona

-Càritas diocesana

RELACIONS AMB ALTRES ENTITATS EDUCATIVES

-Centres d’Educació Infantil Primària (escoles del sector)

-Instituts d’Educació Secundària (IES)

-Equip d’Assessorament Psicopedagògic (EAP)

-Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ)

RELACIONS AMB ENTITATS DE TREBALL SOCIAL:

-Equip Bàsic d’Atenció Social Primària (SBAS )

-Equip d’Atenció a la Infància i la Adolescència (EAIA)

-Equip Municipal de Promoció de la Salut (EMPSA)

-Centres Residencials d’Acció Educativa (CRAE)

RELACIONS AMB ENTITATS PRESTADORES DE RECURSOS

-Universitats de Girona

-Fundació La Roda

-Fundacions Nous Cims

-Fundació Probitas

RELACIONS AMB LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

-AJUNTAMENT DE GIRONA:

-Àrea de Serveis Socials

-Àrea de Joventut

-Servei Municipal d’Ocupació

-GENERALITAT DE CATALUNYA:

- Departament de treball, afers socials i família

- Departament d'Acció Social i Ciutadania

- Ministerio de Trabajo e inmigración

- Fondo europeo para la integración

treball en xarxa

fotogaleria CAT

Contacte

SALESIANS SANT JORDI - PES GIRONA
Ptge. Puignelós, 10, 17006 Girona
Tlf. 97 224 63 30
pes.girona@salesians.cat

Patrocinadors