Treball amb families

Són destinatàries d’aquest projecte totes les famílies dels infants i adolescents que participen al Centre Obert, on hi tenen una presència més massiva les famílies d’origen immigrant. No obstant en algunes de les accions hi assisteixen altres famílies que no estan participant en cap servei de la PES però que s’ha fet la demanda, per part d’algun agent social, per poder-hi participar.

Aproximadament, unes 70 famílies poden beneficiar-se directament del projecte.

En aquests moments prioritzem treballar amb famílies que reuneixen aquestes característiques:

-       Aquelles amb les que es pugui fer un Pla de treball conjunt amb el SBAS o amb altres agents educatius que també hi treballen.

-       Les dels infants, adolescents i joves que tenen un Pla de Treball Personalitzat.

-       Famílies properes a l’entitat que poden afavorir la participació d’altres famílies.

-       Famílies en situació de més risc derivades pels Serveis Socials o per la pròpia entitat.

Ens plantegem aquests tres grans objectius generals:

-       Estudiar i conèixer les famílies en profunditat i en el seu context, detectant d’una manera especial les situacions de risc.

-       Acompanyar les famílies i recolzar-les per tal que puguin desenvolupar-se amb autonomia,   aprofitant les seves potencialitats, com educadores dels seus fills/es.

-       Acompanyar a les famílies en el procés de construcció d’un teixit social positiu i acollidor i en la seva implicació en les tasques del treball comunitari.

El servei es desenvolupa en els diferents locals dels Centres Oberts.

treball en xarxa

fotogaleria CAT

Contacte

SALESIANS SANT JORDI - PES GIRONA
Ptge. Puignelós, 10, 17006 Girona
Tlf. 97 224 63 30
pes.girona@salesians.cat

Patrocinadors